Zeven wensen, het werkboek dat onderwerpen rond leven en dood bespreekbaar maakt

Het werkboek dat onderwerpen rond leven en dood bespreekbaar maakt

  1. Mijn leven in beeld brengen om te laten zien wie ik ben.
  2. Mijn familie en vrienden in kaart brengen en hen in mijn leven een plek geven.
  3. Kenbaar maken wat mijn hart me ingeeft over wat ik verder wil in het leven.
  4. Aangeven hoe ik het liefst behandeld en verzorgd wil worden tijdens ziekte en in mijn verouderingsproces.
  5. Vastleggen hoe met mijn lichaam moet worden omgegaan voor en na overlijden.
  6. Mijn laatste wil bepalen als het gaat om mijn bezittingen en vermogen.
  7. Alles op orde hebben zodat mijn nabestaanden volgens mijn wensen kunnen handelen.