Het werkboek dat onderwerpen
rond leven en dood bespreekbaar maakt
voor uw kinderen of met uw ouders
loslaten wat u bezit, voortleven in wat u nalaat
  • Mijn leven in beeld brengen om te laten zien wie ik ben.
  • Mijn familie en vrienden in kaart brengen en hen in mijn leven een plek geven.
  • Kenbaar maken wat mijn hart me ingeeft over wat ik verder wil in het leven.
  • Aangeven hoe ik het liefst behandeld en verzorgd wil worden tijdens ziekte en in mijn verouderingsproces.
  • Vastleggen hoe met mijn lichaam moet worden omgegaan voor en na overlijden.
  • Mijn laatste wil bepalen als het gaat om mijn bezittingen en vermogen.
  • Alles op orde hebben zodat mijn nabestaanden volgens mijn wensen kunnen handelen.