Aanbieding voor professionals in zorginstellingen, thuiszorg en uitvaartbranche.

Heeft u plannen om een lezing te organiseren?
Wij geven lezingen en workshops met als titel: 'Mooi Oud Worden'. Vol praktische en handige tips die wegwijs maken in het proces van ouder worden, met een filosofisch randje, aan de hand van ons werkboek "Zeven Wensen".

U kunt contact opnemen met Camiel Kat via 06-20964178

 
Het werkboek dat onderwerpen
rond leven en dood bespreekbaar maakt
voor uw kinderen of met uw ouders
loslaten wat u bezit, voortleven in wat u nalaat
  • Mijn leven in beeld brengen om te laten zien wie ik ben.
  • Mijn familie en vrienden in kaart brengen en hen in mijn leven een plek geven.
  • Kenbaar maken wat mijn hart me ingeeft over wat ik verder wil in het leven.
  • Aangeven hoe ik het liefst behandeld en verzorgd wil worden tijdens ziekte en in mijn verouderingsproces.
  • Vastleggen hoe met mijn lichaam moet worden omgegaan voor en na overlijden.
  • Mijn laatste wil bepalen als het gaat om mijn bezittingen en vermogen.
  • Alles op orde hebben zodat mijn nabestaanden volgens mijn wensen kunnen handelen.